Otvorenie honorárneho konzulátu Maďarska v Nitre

V Nitre dňa 5. marca 2019 otvorili Honorárny konzulát Maďarska. Po Bratislave a Košiciach je tak Nitra tretím slovenským mestom, v ktorom bude mať Maďarsko svoje zastúpenie. Na otvorení sa zúčastnili Štátny tajomník Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska Tamás Vargha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin. Novým honorárnym konzulom sa stal Jozef Gál. Honorárnych konzulov pre Slovensko vždy navrhuje zahraničný štát, v tomto prípade to bolo Maďarsko, ktoré navrhlo Jozefa Gála.