Honorárny konzul

Osobné údaje
Priezvisko / Meno: Gál Jozef
Adresa: 951 74 Žirany 478
Telefón: +421 37 6511306
E-mail: gal@microcomp.sk
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Miesto a dátum narodenia: Zlaté Moravce, 12. október 1961.
Deti: Tomáš (1982), Jozef (1984)

Pracovné a odborné skúsenosti

MICROCOMP – Computersystém s r.o.
Konateľ – generálny riaditeľ (od 8. apríla 1992)
sídlo: Kupecká 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
web: https://www.microcomp.sk/sk 
referencie: https://www.microcomp.sk/sk/referencie 
tržby: https://finstat.sk/31410952

MICROCOMP s r.o.
Konateľ – generálny riaditeľ
(od 22. februára 1991 – do 8. apríla 1992)

Generálne riaditeľstvo Slovenského mäsového priemyslu VHJ, stredisko informatiky
vedúci programátor úseku /vedúci zmeny
(od 2. januára 1986 – 28. februára 1991)
programátor
(od 15. júla 1982 – 31. decembra 1985)

Vzdelávanie
Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava
Nadstavbové štúdium: programátor
(1981 – 1982)
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava
(1977 – 1981)

Jazykové znalosti
Materinský jazyk: maďarský
Ostatné jazyky: slovenský, anglický

 PorozumenieHovoreniePísanie
PočúvanieČítanieÚstna interakciaSamostatný ústny prejav
Slovenský C2C2C2C2C2
Anglický B2B2B2B2B2

Členstvo

Dozorná rada Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – člen
(2017 – trvá)

Bratislava, 6. mája 2019