Honorárny konzul

Osobné údaje
Priezvisko / Meno: Gál Jozef
Adresa: 951 74 Žirany 478
Telefón: +421 904025025
E-mail: gal@microcomp.sk
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Miesto a dátum narodenia: Zlaté Moravce, 12. október 1961.
Deti: Tomáš (1982), Jozef (1984)

Pracovné a odborné skúsenosti

MICROCOMP – Computersystém s r.o.
poradca generálneho riaditeľa (od 1. marca 2021 – trvá )
sídlo: Kupecká 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
web: https://www.microcomp.sk/sk 
referencie: https://www.microcomp.sk/sk/referencie 
tržby: https://finstat.sk/31410952

MICROCOMP – Computersystém s r.o.
Konateľ – generálny riaditeľ
(od 8. apríla 1992 – do 28.2.2021)

MICROCOMP s r.o.
Konateľ – generálny riaditeľ
(od 22. februára 1991 – do 8. apríla 1992)

Generálne riaditeľstvo Slovenského mäsového priemyslu VHJ, stredisko informatiky
vedúci programátor úseku /vedúci zmeny
(od 2. januára 1986 – 28. februára 1991)
programátor
(od 15. júla 1982 – 31. decembra 1985)

Vzdelávanie
Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava
Nadstavbové štúdium: programátor
(1981 – 1982)
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava
(1977 – 1981)

Jazykové znalosti
Materinský jazyk: maďarský
Ostatné jazyky: slovenský, anglický

PorozumenieHovoreniePísanie
SlovenskýC2C2C2C2C2
Anglický B2B2B2B2B2

Členstvo
Zhromaždenie delegátov Slovenskej obchodnej komory – člen (2022 – trvá)
Klub honorárnych konzulov v Slovenskej republike – člen (2019 – trvá)

Bratislava, 1. marca 2021