Úvod

Vážený návštevník!

Vítajte na stránke Honorárneho konzulátu Maďarska v Nitre. Pomocou nášho webu dostanete základné informácie o fungovaní nášho konzulátu.

Otvorenie Honorárneho konzulátu v Nitre je dôležité z titulu, že v posledných desaťročiach dynamicky rastie cestovný ruch v relácii Maďarska a Slovenska, a ďalej sa posilňujú aj hospodárske vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. Jedným z dôležitých poslaní honorárneho konzulátu je byť nápomocný v ďalšom bilaterálnom hospodárskom rozvoji medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, predovšetkým NSK a ním susediacimi župami Maďarska.

Samozrejme honorárny konzulát má oprávnenie vydávať osvedčenia v zmysle § (6) odseku zákona  XLVI. z roku 2001 o Konzulárnej ochrane a je poslaním konzulátu pomáhať občanom Maďarska na území Nitrianskeho samosprávneho kraja všetkými možnými konzulárnymi nástrojmi v spolupráci s konzulátom Maďarska v Bratislave.

Veríme, že naša webová stránka Vám pomôže nájsť odpovede na Vaše otázky. Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Jozef Gál